Artikel Terbaru

  • Kalam Syahdu

    Kubuka Lemabaran-lembaranmenyambut Sang Suryamemancarkan Keindahanair Mata Tak Tertahankubaca Huruf Demi Hurufmendengar jua Ia Bersahutmenyinari Dengan Tabahakalku Menjamahaku Berhenti Antara...

  • Sumpah, Pemuda

    Sumpah, Pemudahari Di Atas Kampong Legong Kulonhujan Lebat Turun Ke Bumidan Seantero Pemuda-pemudi Berkumpulpada Semua Sudut-sudut Wilayahdi Lapisan Unsur-unsur Negaradi Puncak Gunung, Di Dasar...

Home

Artikel

Data Simpul

Home

Artikel

Data Simpul